Çalışan ve müşteri memnuniyeti de dâhil olmak üzere, mükemmel iş sonuçlarına ulaşmak amacıyla hedefimiz;

* Süreçlerimizi tanımlı hale getirerek; çalışmalarımızı kişilere bağımlı olmadan ilgili tanımlara uygun olarak yürütmek

* Tüm faaliyetlerimizi uluslararası kabul görmüş yönetim ve denetim sistemlerine uygun olarak yapılandırmak,

* Şeffaf, yalın ve sürdürülebilir bir yönetim ve üretim ortamı kurmaktır.