ENERJİ POLİTİKAMIZ

Erkurt Holding Yönetim Kurulu olarak; Holding ve iştiraklerimizin müşteri, sektör ve ülkemize olan sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla, sürdürülebilir bir dünya için “Enerji Yönetim Sistemi”nin sürdürülmesini ve uygulanabilir şartlara uyumunu taahhüt ederiz.

Bu amaçtan yola çıkarak:

  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için, bilgi ve kaynağı sürekli geliştirerek Enerji Yönetim Sistemini ve performansımızı iyileştirmeyi,
  • Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili gerekliliklere uymayı, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal ve diğer şartları karşılamayı,
  • Sürdürülebilir bir dünya için; gelişen teknolojileri takip etmeyi, iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine dayanarak üretim ve hizmetlerimizde mümkün olduğunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırmayı,
  • Enerji verimliliği odağında, enerji performansını etkileyen ürün, hizmet, tesis, ekipman ve proseslerin, Tasarım ve Satınalma süreçlerinde mevcut olan prosedürlere uyumluluğunu sağlamayı,
  • Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve iş birliklerini güçlendirmeyi, ileri teknoloji kullanımını, yeni ürünler, yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve hizmetlerde enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz.
  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza düzenleyeceğimiz eğitim ve farkındalık etkinlikleriyle, onların enerji konularındaki sorumluluk bilincini artırmayı taahhüt ederiz.

Politika dokümanımız için tıklayınız