KURUMSAL İŞ İLKELERİMİZ

“Kurumsal İş İlkelerimiz Sürdürülebilir Başarımızın Güvencesidir.”

Bu doğrultuda;

  • Süreçlerle Yönetim” anlayışını benimseriz. Tüm süreç sahiplerinin birbirleriyle ilişki içinde oldukları, diğer süreç sahipleriyle birlikte harmoniyle, disiplin ve prosedürlere uygun olarak çalıştıkları bir yapıyı esas alırız.
  • Kurumsallaşma ilkelerinden asla taviz vermeyiz. Faaliyetlerimizi; her işin tanımlı olduğu, güncel, anlaşılabilir, müşteri taleplerine ve şirket hedeflerine uygun tasarladığımız yalın süreçlerle yönetiriz.
  • Gelişimci ve lider olmayı destekleriz. Çalışanlarımızın kendisini geliştiren, yeniliklere ve yeni teknolojilere açık liderler olması için faaliyetler planlar, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri organize ederiz.
  • İşimizi “kaliteli” yaparız. “0 Hata” en önemli hedefimizdir. Müşterilerimize, Erkurt Holding güvencesi altında olan ürün ve hizmetler sunarız.
  • “0 İş Kazası” taviz verilemez önceliğimizdir. Faaliyetlerimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uluslararası standartları göz önünde bulundurarak sürdürürüz.
  • İnsan haklarını korur ve çalışma ortamımızı sürekli geliştiririz. Faaliyetlerimizle, insan ve çalışan hakları uygulamalarında topluma örnek olmayı amaçlarız.
  • Tüm paydaşlarımız olan; hissedarlarımız, kamu kurum ve kuruluşları, müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, rakipler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişkilerimizi iş ahlakımız ve etik kurallarımız çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sürdürürüz.
  • Çevreyi koruruz. Faaliyetlerimizi planlarken yasal gereklilikler ve çevre standartlarından ödün vermeyiz.
  • Tüm faaliyetlerimizi, her zaman hesap verebilir ve denetlenebilir bir yaklaşımla yürütürüz. Tüm faaliyetlerimiz kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iç ve dış denetim mekanizmalarıyla da denetlenmektedir.
  • Süreçleri kurumsal risk yönetimiyle değerlendirir, süreçler arası etkileşimi maksimize ederek olası riskleri fırsata çeviririz.