ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Formfleks olarak her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığından hareketle, tesislerimizde sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek doğal kaynaklarımızı korumayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaçla;

  • Hammadde girişinden ürünlerimizin sevkiyatına kadar olan bütün süreçlerimizi, ISO 14001 standardı ile çevre mevzuatı ve ana sanayi gereklilikleri doğrultusunda sürekli gözden geçiriyor ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini taahhüt altına alıyoruz.
  • Çevrenin korunması ve faaliyetlerimizdeki riskleri önlemeye yönelik olarak yeni teknoloji ve yöntemlerden yararlanıyoruz. Bu riskleri Prosedürler ve Acil Durum Planları ile taahhüt altına alıyoruz.
  • Çevre dostu kimyasalların kullanımını sağlıyoruz.
  • Atıklarımızı kaynağında kontrol altına alıp, tekrar kullanımı ve geri kazanımı artırılarak toprak, su ve hava gibi vazgeçilmez ve kısıtlı alıcı ortamlardaki etkilerimizi asgari düzeye indiriyoruz.
  • Tekrar kullanım ve geri kazanım anlayışı ile kaynak kullanımını azaltıyoruz.
  • Enerji ve su kullanımını kontrol altında tutarak azami tasarruf sağlıyoruz.
  • Sürdürülebilir üretim teknikleri ile bugünün ihtiyaçlarını, geleceğin kaynaklarını tüketmeden karşılamak en büyük arzumuzdur.
  • Çevre Politikamızı; çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve bütün ilgili taraflara açık ve erişilebilir tutuyoruz.
  • Bu ilkeler yönetimimizin ve çalışanlarımızın plan ve hedeflerinin oluşturulmasında dikkate alınan en önemli unsurlardır.
Politika dokümanımız için tıklayınız