Adil ve Güvenilir Olmak

Etik değerlerimizden asla taviz vermeyiz. Dürüstlük, iyi niyet, adil davranış, güven ve saygı temeline dayanan etik ilkelerimizi, tüm çalışanlarımızın en önemli ve delege edilemez sorumluluğu olarak görür ve günlük iş yapış biçimimiz olarak benimseriz. Doğru olanı yapma prensibimizden asla taviz vermeyiz.

Kurumsal Düzen

İşimizi tanımlanmış kurallar çerçevesinde gerçekleştiririz. Şirketlerimizin faaliyetlerini, şahıslara bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan kurallar koyar, tüm çalışanlarımızdan da kurallara eksiksiz uyum bekleriz.

Kalite Odaklılık

Kalite namusumuzdur ilkesiyle, tüm süreçlerimizde kaliteyi ön planda tutarız. Üretim ve yönetim biçimimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine artan bir katma değer sağlamayı benimseriz. Girişimci ruhumuzla planlı, programlı, akılcı ve isabetli yatırımlar yaparak büyür, Erkurt Holding’i kuşaklar boyunca yaşatmak ve sektörün itici gücü olarak, “alanında en çok tercih edilen” olarak anılmamızı sağlama yolunda emin adımlarla ilerleriz.

Çalışan ve Müşteri Odaklılık

İnsan kaynağımızla fark yaratırız. Erkurtlular olarak birbirimizi, büyük bir aile olarak görürüz. Aynı yöne bakıp, ortak hedefleri paylaşırız. Etik ilkelerimiz, davranışlarımızda rehberimiz olup; etkin iletişim kurarak iş birliğine dayalı ilişkiler geliştiririz. Sonuç odaklı çalışır; başarma azmimiz ve çalışkanlığımızla sürekli yüksek performansı hedefleriz.

Öğrenme, şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm düzeylerdeki çalışanlarımıza eğitim ve gelişim fırsatları sunar, çalışanlarımızdan da kendi bilgi ve becerilerini sürekli olarak iyileştirme bilincinde olmalarını, mesleki gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini bekleriz.

İşine tutku ile bağlı insan kaynağımızla, Birlikte ve Daima fark yaratırız.

Müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutarız. Erkurt Holding ailesi olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp tam bir müşteri memnuniyeti yaratmayı, yasal mevzuata uygun olarak ilgili tüm paydaşlarımızın uygulanabilir şartlarına uyumu taahhüt eder, kalite çıtamızı sürekli yükseltiriz.

Açık Fikirli Olmak ve Yenilikçilik

Farklı düşünce ve inançlara karşı saygı gösterir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyerek herkesin fikrini paylaşabileceği ortamlar yaratırız.

“Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” karinesinden yola çıkarak, yeni fikir ve yaklaşımları araştırır, destekler ve uygularız. Üretim ve yönetim anlayışımızı, organizasyonumuzu değişen koşullara uygun hale getirir, hareket kabiliyetimizi sürekli geliştiririz. Tüm yöneticilerimizin birer dönüşüm elçisi olarak organizasyonumuzun tümüne örnek olmasını bekleriz.