ALPTEMOÇİN – BEKLER EĞİTİM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VAKFI

Ülke olarak hedefimiz olan Türk malı ürünleri ve teknolojileri dünya pazarına sunabilen bir yapıya kavuşmak, insan kaynağımıza bu hedefleri verip, yeni nesillerin de bu hedef doğrultusunda yetişmesine bağlıdır.

Alptemoçin-Bekler Eğitim ve Endüstriyel Gelişim Vakfı olarak biz de özellikle üstün nitelikli çocuklarımızın teknik ve sosyal becerilerini geliştirerek endüstriyel hayata katılabilmeleri için çeşitli izleme ve destek programları üzerinde çalışıyoruz.

Vakfımız bünyesinde çocuklarımıza endüstriyel ortamı tanıtacak ve sevdirecek ahşap tasarım, robotik ve kodlama atölyeleri gibi eğitimler programlarken, onların düşünsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek kitap kulübü, etkili sunum ve beden dili eğitimi gibi sosyal etkinlikler düzenliyoruz.

En büyük hedefimiz, geleceğin tasarımcılarının, mucitlerinin, girişimcilerinin, bilim insanlarının ve liderlerinin aramızdan yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Kendi değerlerimizi keşfetmenin ve bunları dünyaya sunmanın yapabileceğimiz en önemli şey olduğunu düşünüyoruz.