KURUMSAL İŞ İLKELERİMİZ


İşimizi Kaliteli Yaparız

Kalite namusumuzdur ve hepimizin ortak sorumluluğudur. Ekip olarak, sürekli gelişmek ve en yüksek kalite düzeyine ulaşmak için çalışır, müşteri kurallarına harfiyen uyum sağlarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önceliğimizdir

Sıfır iş kazası, değişmeyen hedefimizdir ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak tartışılmaz önceliğimizdir.

İnsana Saygı ve Çalışan Hakları Temel Değerlerimizdendir

İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’nin ilkelerini; tüm faaliyetlerimizde, hedeflerimizde ve paydaş ilişkilerimizde yol gösterici olarak kabul ederiz. “Çalışana saygı insana saygıdan başlar” ilkemizi tüm değerlerimizin üstünde tutarız.

Tüm Paydaşlarla İlişkilerimizi Hassasiyetle Yürütürüz

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi etik kurallarımız çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürüz.


  • Müşterilerimizle İlişkiler

Formfleks’te müşterimize memnuniyet odaklı yaklaşır ve müşteri bilgilerini hassasiyetle koruruz. En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı yaratacak şekilde, tüm müşterilerimize karşı özenli, dürüst ve adil davranırız.


  • Tedarikçilerimizle İlişkiler

Tedarikçilerimizin sunduğu mal ve hizmetlerin, şirketimizin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediğine inanırız. Bu kapsamda tedarikçilerimizi iş ortağımız olarak görür ve belirlediğimiz kalite ve standartlarda çalışan kurumlar arasından seçeriz.

  • Rakiplerimizle İlişkiler

Faaliyetlerimizde, geçerli adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz.

  • Toplumsal İlişkilerimiz

Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacak projelerde yer alır ve destek sağlarız.