ETİK DEĞERLERİMİZ İTİBARIMIZIN TEMİNATIDIR

Dürüstlük, iyi niyet, adil davranış ve güven temelli ilişkilere dayanan etik ilkelerimiz, tüm çalışanlarımızın en önemli ve delege edilemez sorumluluğudur.

 • Yasalara uyumdan hiçbir koşulda taviz vermeyiz.
 • Şirket çıkarlarımızı, her türlü çıkarın üzerinde tutarız. Şirkete zarar verecek davranışlardan kaçınır, kurumsal itibarımızı koruruz.
 • Şirket varlıklarına sahip çıkar ve onları koruruz.
 • Farklılıkları kucaklar, kişisel haklara ve itibara saygı duyarız.
 • Şirket dışı aktivitelerimizde de şirket çıkarlarını göz önünde bulundurur, şirket itibarımızı zedeleyecek faaliyetlerden uzak dururuz.
 • Şirketimizin gizli bilgilerini korur ve başkalarının gizli bilgilerine saygı gösteririz.
 • Tüm kararlarımızda adil ve tarafsız oluruz, kişisel ilişkilerden etkilenmeyiz.
 • Girişimci ruhumuzla dürüst ticaretimizi sürekli geliştiririz.
 • Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyiz.
 • Yolsuzluğun her türünü reddederiz.
 • Etik ilkelerimize her koşulda bağlı kalınması için gereken tüm önlemleri alırız.