PERFORMANS VE ÜCRET YÖNETİMİMİZ

PERFORMANS YÖNETİMİMİZ

Performans Yönetim Sistemimiz, “SEYİS” (Sürdürülebilir Erkurt Yönetim ve İmalat Sistemi) temeline dayanıyor. Şirket stratejilerine göre iş hedefleri ve bireysel hedefler belirliyor, hedef ve yetkinlikler doğrultusunda performans değerlendirmesi yapıyoruz.

Şirketimizde, stratejilerimiz doğrultusunda organizasyon, ekip ve bireylerin performansını geliştirmesi ve başarının ödüllendirilmesi temeline dayanan, performansa dayalı prim sistemi uyguluyoruz.

ÜCRET YÖNETİMİMİZ

Piyasa ile uyumlu, iş değerleme ve kademe yapısına dayalı ücretlendirme sistemi uyguluyoruz.

Organizasyonumuz bünyesindeki pozisyonları; kapsadıkları görev, sorumluluk, nitelik ve yaptığı işlerle organizasyonel hedeflere sağladıkları katkıya dayanarak objektif olarak değerlendiriyor ve kademe yapısı içerisinde konumlandırıyoruz.

Sektörümüzdeki ücret piyasasını düzenli olarak takip ediyor ve kademe yapısını gözeterek ücretlendirmeyi esas alıyoruz.

Toplam ücret paketine etki edecek biçimde; yakacak yardımı, bayram harçlıkları, öğrenim yardımı, izin yardımı gibi tüm çalışanlarımızı kapsayan temel yan hakların yanında; pozisyon bazında değişen yan hakları da uyguluyoruz.

Çalışanların maaşlarını bir aylık çalışma süresi sonunda ödüyoruz. Sendikaya tabi olan mavi yakalı çalışanlarımıza yapılacak maaş avansı ödemelerinde TÜRK METAL Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini uyguluyoruz.