KARİYER GELİŞİMİ VE EĞİTİM YÖNETİMİMİZ

EĞİTİM YÖNETİMİMİZ

  • Gelişim programlarımızı, şirket stratejilerimiz ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, 70-20-10 gelişim modeline uygun olarak tasarlıyoruz.
  • Çalışanlarımızın deneyimler yoluyla öğrenmesini destekleyerek, özel proje grupları oluşturuyor ve kişilere rotasyon imkânları sağlıyoruz.
  • Kişiler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı için, koçluk ve mentorluk programları oluşturuyoruz.
  • Sınıf içi ve online eğitimlerimizde iç ve dış kaynaklardan yararlanıyor, eğitimlerimizi “Kişisel Eğitimler, Mesleki Eğitimler, Sistem Eğitimleri ve Yasal Eğitimler” olarak gruplandırıyoruz.
  • Üretim sahamızda kullanılan makine ve ekipmanlarımıza yönelik, mesleki ve el becerilerini geliştirmek için hazırlanan Dojo odamızda işbaşı eğitimleri düzenliyoruz.

KARİYER YÖNETİMİMİZ

Çalışanlarımızın potansiyellerini performansa dönüştürmek için uygun bir iş ortamı sağlıyor ve her düzeyde kariyer gelişim fırsatları yaratıyoruz.

KariyERkurt

“Yetenek Yönetimi”

Çalışanlarımızın yeteneklerinin, iş hedeflerini destekleyecek doğrultuda yönetilmesi ve tüm çalışanlarımıza gelişim fırsatı sunulmasını sağlamak üzere tasarlanan bir programdır.

Y² Yetenek Yönetimi programımız ile hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlıyor; programı performans, eğitim ve gelişim yönetimi süreçlerimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz.

“Gençler Geleceğimizdir”

G², 1990 ve sonrasında doğan genç çalışanlarımızın profesyonel iş hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirme imkânı buldukları bir kariyer programıdır.

Yüksek potansiyele sahip genç çalışanlarımızı “Değerlendirme Merkezi Uygulaması” ile tespit ediyor, özel bir yetenek yönetimi programına dâhil ederek yakından takip ediyor ve ileride görev alacakları üst pozisyonlara hazırlıyoruz.

Sahanın Yıldızı

Sahanın Yıldızı, üretim sahalarında yüksek performans gösteren çalışanlarımızın kariyer gelişimleri için uyguladığımız yetenek  yönetimi programıdır.

Saha çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişim fırsatı sunduğumuz programımızla, kapsayıcı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyoruz.