FORMFLEKS AR-GE MERKEZİ’NİN BİLİMSEL MAKALESİ, OTEKON’DA YAYINLANDI

01 Oct 2021

Formfleks Ar-Ge Merkezi Direktörlüğümüz bünyesinde Analiz Uzmanı olarak görev yapan Halim Sevim ve Mustafa Ceyhan tarafından hazırlanan “Çınlanım Kabini ve Empedans Tüpü Ölçümlerinin Karşılaştırılması” başlıklı bildirimiz, 7 Eylül tarihinde gerçekleşen 10. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi’nde (OTEKON) yayınlandı.

Böylece, Formfleks AR-GE Merkezi ekibinin hazırladığı bilimsel makale, ilk defa uluslararası bir kongrede yayınlanmış oldu. Bu sene pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilen kongrede, Ar-Ge ekibi tarafından, bildiriyle ilgili 12 dakikalık bir sunum gerçekleştirildi.

Bilimsel makale kapsamında yapılan çalışmada, akustik performans ölçümlerinde kullanılan tek boyutlu doğrusal dalgalarla çalışan empedans tüpü ve çok boyutlu dağınık dalgalarla çalışan çınlanım kabini test cihazları kullanıldı.

Çalışma dâhilinde test cihazlarıyla ölçümü yapılan üç farklı numunenin ses yutum katsayıları karşılaştırmalı olarak verildi. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında, iki farklı test cihazının birbirleriyle olan korelasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

ÇEVİKLİK YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI! ÇEVİKLİK YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI!
Dünya değişirken, dijitalleşme ve yeni nesillerin beklentileriyle iş yapış modellerimiz de hızla yenileniyor.
FORMFLEKS COO’SU DEVRİM ZÜMRÜTKAYA, GÖREVE BAŞLADI FORMFLEKS COO’SU DEVRİM ZÜMRÜTKAYA, GÖREVE BAŞLADI
Devrim Zümrütkaya, Formfleks şirketimizin COO’su olarak 4 Nisan’da göreve başladı. Aynı gün, Formfleks OSB Şubesi yemekhanesinde, Yönetim Kurulumuzun katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.