FORMFLEKS AR-GE MERKEZİ’NİN BİLİMSEL MAKALESİ, OTEKON’DA YAYINLANDI

01 Oct 2021

Formfleks Ar-Ge Merkezi Direktörlüğümüz bünyesinde Analiz Uzmanı olarak görev yapan Halim Sevim ve Mustafa Ceyhan tarafından hazırlanan “Çınlanım Kabini ve Empedans Tüpü Ölçümlerinin Karşılaştırılması” başlıklı bildirimiz, 7 Eylül tarihinde gerçekleşen 10. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi’nde (OTEKON) yayınlandı.

Böylece, Formfleks AR-GE Merkezi ekibinin hazırladığı bilimsel makale, ilk defa uluslararası bir kongrede yayınlanmış oldu. Bu sene pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilen kongrede, Ar-Ge ekibi tarafından, bildiriyle ilgili 12 dakikalık bir sunum gerçekleştirildi.

Bilimsel makale kapsamında yapılan çalışmada, akustik performans ölçümlerinde kullanılan tek boyutlu doğrusal dalgalarla çalışan empedans tüpü ve çok boyutlu dağınık dalgalarla çalışan çınlanım kabini test cihazları kullanıldı.

Çalışma dâhilinde test cihazlarıyla ölçümü yapılan üç farklı numunenin ses yutum katsayıları karşılaştırmalı olarak verildi. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında, iki farklı test cihazının birbirleriyle olan korelasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

PORSCHE’YE İLK SEVKİYATIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK PORSCHE’YE İLK SEVKİYATIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Volkswagen grup içerisinde yer alan Porsche’nin yeni araç projesi için ilk sevkiyatımızı gerçekleştirerek projedeki ilk fazı başarıyla tamamlamış olduk.
GÖLCÜK FABRİKAMIZDA ÜRETİME BAŞLADIK GÖLCÜK FABRİKAMIZDA ÜRETİME BAŞLADIK
Gölcük’teki ikiz fabrikalarımızda, ilk etapta busmat hattını devreye alarak üretime başladık. Yeni fabrikamızda hammadde, yarı mamul ve stok yönetimini tek bir yerden sağlamak amacıyla busmat üretim hatları ve üretim destek birimleri (planlama, lojistik, bakım, yardımcı işletmeler vb.) tek bir çatı altında toplandı.